Voda

ljekovitost_vode-1 ljekovitost_vode-2

Analiza: Radovan Čepelak,
12. prosinca 1979.
Broj: 7/2-80

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Demetrova 18
mineralna, bromna, jodna, Na – Cl, hipertermalna
Min 25294,2 mg/l, Br 69,97 mg/l, J 4,39 mg/l, Na 90,41 mval%, Cl 96,16 mval%, temp 87-90°C